Poděkování Karlovi Pechovi, DENÍK.cz

Poděkování Karlovi Pechovi, DENÍK.cz

Nic se nemá přehánět!

 

Na jisté britské právnické univerzitě došlo nedávno k úsměvné a poučné historce. Studenti našli v univerzitní knihovně zákon z roku 1552, podle kterého má během zkouškového období každý student britské univerzity nárok na jednu pintu piva denně na účet univerzity. Děkan po předložení zákona shledal, že je platný a pokud jeho dodržování studenti opravdu vyžadují, bude postupovat univerzita podle příslušného zákona. Jaké překvapení však čekalo na studenty u zkoušky!

Ti studenti, kteří trvali na dodržení uvedeného zákona, byli od zkoušky rektorem vyhozeni ještě před jejím začátkem a zkouška byla shledána jako neúspěšná. Onen rektor totiž předložil studentům zákon z roku 1510, podle kterého: „Každý student britské královské university jest povinen dostaviti se ke zkoušce řádně oděn a s kordem u pasu!“

Oba dva tábory se následně ihned dohodli, že ani jedna strana nadále nebude vyžadovat aplikaci obou právních ustanovení v praxi a to i s ohledem na to, že oba zákony jsou v Británii stále platné.

Na tomto krásném příkladě jsem chtěl ilustrovat, že nic se nemá přehánět. Paradoxně to platí, jak příkladem prokázáno, i při vyžadování dodržování mnohých zákonů. Řada předpisů vznikla v době a za podmínek, které již neplatí, jen se „jaksi“ zapomnělo ony normy zrušit. Pak se stává, že ve snaze dodržovat úplně všechny normy a co největší korektnosti se dnes naše společnost dostala do fáze „hyperkorektnosti“, jako úpěnlivé snahy se za každou cenu chovat korektně, až je výsledek vlastně nekorektní! Možná, že by bylo lepší u toho našeho každodenního žití začít opět myslet a ne jen slepě dodržovat každý zákon za každou cenu.

Přeji vám krásné letní prázdniny a nic prosím nepřehánějte, ať se v září opět všichni sejdeme v psychické pohodě a klidu!