Герой Советского Союза ЛАТЫПОВ Куддус Канифович

28.05.2009 13:52

 

Герой Советского Союза ЛАТЫПОВ Куддус Канифович

 

Род. 14.07.1923 в с. Ново-Ме-щерово Мечетлинского р-на, ныне Республика Башкортостан. Окончил 7 классов и пед. уч-ще (1940), воен.-авиац. школу пилотов (1941).

В Кр. Армии с 1941. В действующей армии на Волхов., Кали­нин., Зап. и 2-м Укр. фронтах в должностях летчика, ст. летчика и ком-ра звена. На параде Победы — лейтенант, ком-р авиазвена 187-го гв. Краснознам. штурм. авиац. полка 12-й гв. Рославльской орд. Богдана Хмельницкого штурм, авиац. див. (3-й гв. Краснозн. Смоленске-Будапештский штурм, авиац. корпус).

После войны продолжал службу в ВВС. Окончил Воен.-политич. акад. им. В.И.Ленина (1952). Занимал должности зам. ком-ра авиаполка по политчасти, нач. политотдела авиадив., ст. научного сотрудника. С 1974 — в запасе. Полковник. Нагр. орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени, орд. Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Красной Звезды, медалями.

 

 

Hrdina Sovětského Svazu Kuddus Kanifovič Latypov

 

Narozen 14.7.1923 v Novo-Meščerovo Mečetlinské oblasti, dnešní republice Baškortostán.

Dokončil pedagogické učiliště(1940) a vojenskou leteckou školu pilotů (1941).

V Rudé armádě bojoval na Volchovsko-Kaliningradském Západním a druhém Ukrajinském frontu v hodnosti pilota, staršího pilota a velitele roje.

Na Přehlídce vítězství – poručík, velitel roje 187. Bitevního pluku 12. Gardového útvaru Bohdana Chmelnického, bitevní letecké divize.

Po válce pokračoval ve vojenské službě. V roce 1952 dokončil Vojensko-politickou akademii V.I.Lenina. Pracoval v hodnosti zástupce velitele pluku pro věci politické, náčelníka politického oddělení letecké divize, staršího výchovného pracovníka. Od roku 1974 v záloze v hodnosti plukovníka.

Oceněn Leninovým řádem, Řádem Vlastenecké války 1. A 2. stupně, 3 řády Rudého praporu, Řádem Rudé hvězdy, medailemi.

Zpět